Penge til kulturen
18/8/2013

To nye kultur-initiativer fik hver 2000 kr. til at komme i gang for, da Fællesrådets Forretningsudvalg (FU) uddelte årets midler til støtte for aktiviteter i 8320-området.

Litteraturkredsen 8320 fik sine 2000 kr. til det nye tiltag: ”Book en lokal oplæser/fortæller i den mørke vintertid!”
”Frivillige medlemmer fra litteraturkredsen vil tilbyde at komme og ”formidle en time med god litteratur” ved højtlæsning eller fortælling af en tekst. Det kunne være et eventyr/en lille novelle/nogle digte/de kendte klassikere – teksten og formidlingen vil altid være tilpasset modtagergruppens alder og størrelse”, hedder det i litteraturkredsens ansøgning om pengene.

Et tilsvarende beløb fik en ny KulturCafé i Sognehuset. KulturCaféen bliver åben for alle, og der er allerede planlagt seks arrangementer i den første sæson: Foredrag om kunst; to sangaftener; filmforevisning; en litteraturaften og et særligt påske-festmåltid.

De to støttede initiativer var udvalgt mellem seks ansøgninger om at få del i årets tilskud.
I sin begrundelse for valget af netop de to sagde FU-formand John Engelbrechtsen blandt andet:
- Der er mange og mangfoldige kulturtilbud i Aarhus som vi alle benytter os af fra tid til anden. Men kulturformidling bliver mere vedkommende når formidlingen sker lokalt. Der er mulighed for at debattere med folk man kender fra byen, både ved selve arrangementet, men også hen over køledisken under den daglige indkøbstur. Muligheden for at finde sammen med naboer og genboer om fælles interesser ligger også lige for.
Desuden pegede han på at flere af de andre ansøgninger havde karakter af driftstilskud; mens formået med pengene er at støtte nye aktiviteter. Han opfordrede også de to kultur-initiativer til at arbejde sammen.

Uddelingen af pengene skete ved arrangementet Foreningernes Dag som fandt sted i den gamle Nordea-bygning lørdag under byfesten. PerH.