FU støtter omstridt sti
12/10/2013

For at få en mere sikker skolevej for børn i Frøkærparken, Baneleddet og Møllegården har Fællesrådets forretningsudvalg (FU) besluttet at støtte anlæg af en gang- og cykelsti som skal forbinde den nuværende sti bag Baneleddet og Møllegården med det stisystem der fører hen til Obstrupvej ved skolen.

Grundejerforeningen Mølleparken har protesteret mod den nye sti, der vil gå gennem et af deres grønne arealer. Derfor mødtes FU 9. oktober med både repræsentanter for Mølleparken og beboere i nabo-bebyggelserne, som er tilhængere af stien.
Efter mødet besluttede FU at fastholde sin opbakning til anlæg af stien.

Den omstridte sti er et af en række lokale trafikprojekter, som Aarhus Kommune har bedt FU om at tage stilling til.

Læs FU's brev til kommunen om ønsker til anlægsprogrammet her: link

Læs grundejerforeningen Mølleparkens protest mod stien her: link

Læs hvorfor andelsboligforeningen Møllegården støtter anlæg af stien her:
link

Og læs grundejerforeningen Frøkærparkens udtalelse om sagen her: link

En mere udførlig omtale af denne sag vil blive bragt i næste nummer af Mårslet-Bladet.
PerH.

link