Nej til fodgængerfelt
2/11/2013

Kommunens afdeling Trafik og Veje siger nej til at genetablere det nedlagte fodgængerfelt på Tandervej. Nul fodgængerfelt er nemlig det mest sikre for fodgængerne, mener embedsmændene i Trafik og Veje.

Det fremgår af et skriftligt svar der kom for nogle dage siden, efter trafikvagterne på Tandervej i august skrev et brev til kommunen med et ønske om at få fodgængerfeltet tilbage. Fællesrådets Forretningsudvalg og skolebestyrelsen støttede dette ønske.

I svaret fra kommunen står blandt andet at erstatningen af fodgængerfeltet med en hævet vejflade "har afstedkommet negativ kritik fra fodgængere i det pågældende område, hvis umiddelbare reaktion har været en følelse af utryghed ved ikke længere at kunne krydse et sted, hvor bilerne skal holde tilbage."

Derefter fortsætter brevet:
"Det er dog vort klare indtryk ud fra erfaringer andre steder i Kommunen, at kritikken efter nogen tid er blevet erstattet af accept og anerkendelse af den nye måde at krydse vejen på, som ved første indtryk måske ikke virker lige så sikker, men ikke desto mindre er det.

I Jeres henvendelse ønsker I større forudsigelighed og tryghedsfølelse.

Dette er ikke det samme som sikkerhed. Som fodgænger anspores man med den nuværende løsning til at skærpe opmærksomheden, hvilket ud fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt generelt giver den bedste løsning."

Hele brevet fra Trafik og Veje kan læses her: link
Og det oprindelige brev fra trafikvagterne kan læses her: link
PerH.

link