Lavere fart på Tandervej
16/11/2013

Anlægget af bump og de andre fartdæmpende tiltag på Tandervej har fået bilernes gennemsnitlige fart ned. Det viser en måling som kommunen har lavet her i efteråret. Målingen blev foretaget nær Agervejs udmunding. Samme sted blev farten også målt i 2008. Det vil sige før anlæg af bump med mere.

Resultaterne er sendt til Fællesrådets forretningsudvalg. De ser sådan ud:
Årsdøgntrafik* i 2008: 2706 biler. I 2013: 2864 biler.
Gennemsnitshastighed i 2008: 44,7 km/t. I 2013: 39,9 km/t.
85 % fraktil **, i 2008: 58,6 km/t. I 2013: 46,5 km/t.

* Årsdøgntrafik er det gennemsnitlige antal biler på et døgn, set over et helt år.
** 85 % fraktil er den højeste hastighed som 85 procent af bilerne kører med. De sidste 15 procent kører hurtigere.

Som det ses er trafikken steget de seneste fem år, men den gennemsnitlige fart er efter anlæg af bump mm. faldet fra 44,7 km/t til 39,9 km/t.
85 procent af bilerne kører med en hastighed på højst 46,5 km/t. Før bumpene var tallet 58,6 km/t.
FU-formand John Engelbrechtsen vil kontakte kommunens vejfolk for at få flere detaljer om undersøgelsen. Især er det interessant at se hvordan trafikken er i myldretiden.
PerH.