5000 kr. til multihuset
30/11/2013

Juletræslauget har igen i år været en meget gavmild giver. Ved festen for juletræstændingen lørdag eftermiddag meddelte lauget, at det donerer 5000 kr. til Mårslet MultiHus for at støtte arbejdet med at etablere byens nye forsamlingshus for idræt, kultur og motion.
Styregruppen bag multihuset kunne desværre ikke være til stede, men glæder sig julestort over det store bidrag. Den opbakning og den økonomiske støtte er dejlig at få fordi den også viser den tiltro til projektet, som Juletræslauget, Fællesrådet, SuperBrugsen, Aarhus Kommune og en række borgere har underbygget med økonomiske bidrag.
Vi håber, at mange flere borgere vil støtte multihuset med pbs-aftaler eller gavedonationer. Kun sådan kan vi virkeliggøre huset med borgerne som 'medejere'.
(For Styregruppen: Steen Bille)

link email