Borgerinddragelse ønsket
8/3/2014

På fællesrådets repræsentantskabsmøde i forrige uge var der bred enighed om, at forretningsudvalget (FU) skal arbejde for en stærk borgerinddragelse ved udformningen af den kommende helhedsplan for Mårslet.

Flere deltagere talte for, at FU skal gå i offensiven i forhold til kommunen og arbejde for at helhedsplanen virkelig kommer til at omfatte alle aspekter af byens fremtidige udvikling.

FU's formand John Engelbrechtsen lovede at tage de mange ideer og forslag med i FU's opfølgning på repræsentantskabsmødet.

Beretning, regnskab og budget blev godkendt enstemmigt.
Ved valg til FU var der ingen kandidater ud over tre de nuværende FU-medlemmer, der var på valg.

Af de to suppleanter ønskede Anette Poulsen ikke at genopstille, efter hun ved kommunevalget blev valgt ind i byrådet for Socialdemokraterne.
I stedet blev Troels Laursen nyvalgt som suppleant. Han er kendt i Mårslet som den nye uddeler i SuperBrugsen.

Læs hele referatet ved at klikke på Link.

link