Møde om separate kloaker
18/3/2014

Spildevandsplan for Aarhus kommer til at berøre Mårslet her i 2014. Der skal gennemføres adskillelse af regn- og spildevand i den ældre del af Mårslet. Efter planen, gennemføres adskillelsen i Mårslet syd for Giberåen her i 2014. Der bliver tale om et omfattende arbejde, som blandt andet betyder at Tandervej lukkes for gennemkørsel.

Aarhus Vand har via brev til de direkte involverede husejere, inviteret til orienteringsmøde d. 25. marts 2014 kl. 17:00 i HalHuset.

OBS: Mødet er flyttet til Skolens Kantine det vil blive sørget for opslag på HalHuset, således at alle bliver dirigeret til mødet.

Gennemførelse af adskillelse af regn- og spildevand i den resterende del af Mårslet, dvs. nord for Giberåen, vil efter planen blive gennemført i 2015. Herefter vil Mårslet Rensningsanlæg blive nedlagt, idet vort spildevand vil blive pumpet til Viby Rensningsanlæg.

Området ved Mårslet Rensningsanlæg påtænkes omdannet til rekreativt område en gang i 2015. På mødet d. 25. marts, vil der være mulighed for at stille spørgsmål angående hvad der eventuelt kan lade sig gøre at anvende området til. Så selv om det ikke er di som skal gennemføre separatkloakering, så kunne det være en idé for dig at deltage i mødet alligevel, således at du kan gøre dig nogle tanker om områdets fremtidige anvendelse og deltage i de aktiviteter, der vil blive sat i gang i arbejdet med at finde frem til byens ønsker til området. Men som nævnt, det er først i 2015 eventuelle planer om genanvendelse bliver realiseret. JE