Møde om Mårslets stier
23/3/2014

Hermed indkaldelse til møde i Stilauget onsdag den 26.3.2014 kl. 19:00 i Halhuset.

Alle byens borgere er meget velkomne.

På mødet skal vi drøfte nedenstående.

Århus Kommune er i gang med at nedlægge rensningsanlæggene i Mårslet, Beder, og Malling.

Kloakvandet fra disse 3 rensningsanlæg skal føres til Viby, og det rene vand føres retur. Det betyder at der i vort område i den kommende tid vil ske en hel del gravearbejde, bl.a. langs Giber Å.

I den anledning er Søren Rosenkrantz Riber kommet med forslag til at vi udvider og forbedrer stianlæggene i og omkring Mårslet.

Det er nogle større projekter og vil kræve at nogle ildsjæle går ind i det for at få det realiseret.

Det er vigtigt at vi får taget stilling til hvor meget Stilauget vil gå ind i disse projekter og hvor meget af projektet vi vil gå ind i, samt en generel holdning til projektet og om det evt. skal sortere under stilauget eller andre.

Der ud over vil det være rart at få overblik over, og prioritering af hvilke af vore eksisterende stier vi har ressourcer til at få vedligeholdt/opgraderet i løbet af sommeren.

I øvrigt henviser vi til det møde som foregår i Skolens kantine den 25.3. hvor der nok vil ske en redegørelse af hvad man kan bruge området ved Renseanlægget til fremover.

Og hvilke tanker der er op oprettelse af flere nye stier.

Bak op om Mårslets stier og mød op til mødet og tag evt. naboen med. Alle er velkomne.

/Mårslet Stilaug.