Tandervej -
13/8/2014

Siden lederen i juli/august udgaven af Mårslet Bladet, er der kommet nye oplysninger om varigheden af gravearbejdet på Tandervej.
Det viser sig, at gravearbejdet fortsætter til omkring medio oktober. Arbejdet med den første del af gravearbejde fra midtbyen og til Bedervej varer frem til 29. august, men det resterende stykke op til den gamle busvendeplads varer indtil omkring 17. oktober. Disse oplysninger var desværre ikke formidlet tilstrækkelig tydeligt under borgermødet om sagen og efterfølgende under detaljeret korrespondance med aarhusvand om tidshorisont for projektet til brug for Mårslet Bladets leder i juli/august udgaven.
Vi er naturligvis ikke tilfredse med forløbet omkring formidling af oplysninger om tidshorisont, og har påtalt dette for aarhusvand.

Arbejdet med separatkloakering skal naturligvis gennemføres, så vi må væbne os med tålmodighed, selvom det naturligvis er voldsomt generende for passagerer til bus og for bilister. Vore butikker kan også mærke på deres omsætning, at byen er delt i to.

I forbindelse med gravearbejdet er der stillet en række spørgsmål som vi vil formidle svar på fra aarhusvand.

Omkørselsmulighed for bilister i forbindelse med 2. etape på Tandervej vil være omkørsel via Nymarks Allé, Nymarksvej og Bedervej.

Adgangen til Agervej, Toftevangen. Toftevangen vil blive lukket midlertidig for ind- og udkørsel i arbejdstiden. Efter arbejdstid vil der blive åbnet op for ind- og udkørsel. Ved Agervej vil der blive etableret en interimsvej, så der er adgang i hele perioden. Der vil i hele perioden være adgang for brand- og redningskøretøjer. De berørte beboere vil blive informeret nærmere med brev med otte til fjorten dages varsel i takt med arbejdets fremdrift.

Arbejdet er optimeret, så der arbejdes 4-dages uge, hvilket betyder, at der arbejdes ekstra lang tid mandag til torsdag. Dette medfører en hurtigere fremdrift på grund af færre opstarter og nedlukninger af arbejdsområdet, hvilket i sidste ende giver en kortere anlægsperiode.

aarhusvand tror på nuværende tidspunkt på, at arbejdet på Tandervej er færdigt 17 oktober. Der kan selvfølgelig opstå forsinkelser af projektet, men indtil videre holder tidsplanen for Tandervej som anført i plan for sydlige del af Mårslet (link).

Det samlede projekt med separationskloakering af Mårslet forudses at fortsætte helt frem til udgangen af 2015. Der skal udarbejdes plan for separatkloakering for den nordlige del af byen. aarhusvand planlægger indkaldelse til nyt borgermøde om separatkloakering af den resterende del af Mårslet i begyndelsen af 2015.
/FU

link