Bering-Bedervejen
29/9/2014

Den længe ventede VVM-redegørelse for Bering-Bedervejen er nu blevet offentliggjort og skal behandles i byrådet 8. oktober.
Efter en offentlighedsfase skal politikerne vælge mellem tre linjeføringer for den kommende vej.
Embedsmændene bag VVM-redegørelsen anbefaler den såkaldte A-løsning. Det er den linjeføring, der går tættest på Mårslet.
I indstillingen til byrådet hedder det, at Linjeføring A "ud fra en samlet vurdering medfører forholdsmæssigt færrest negative konsekvenser og størst trafikalt udbytte. Især står linjeføring A stærkest i forhold til aflastning af de interne eksisterende veje i Tranbjerg, Mårslet, Beder og Malling. Indenfor temaerne landskab,natur, overfladevand samt råstoffer (bortskaffelse og genanvendelse af jord) er linjeføring A i en samlet vurdering af fordele og ulemper for alle tre linjeføringer vurderet som det bedste alternativ. Indenfor temaerne støj, grundvand, luft og klima vurderes alle tre forslag at være ligeværdige."
Se VVM-redegørelsen med bilag via linket. PerH.

link