Følg Bering-Bedervejen
1/11/2014

Planerne for Bering-Bedervejen kommer meget snart i offentlig høring. Som tidligere omtalt er tre mulige linjeføringer i spil, og de vil hver især have forskellige konsekvenser for Mårslet.
For at debatten kan foregå på et så oplyst grundlag som muligt, er der her på webben lavet en samling af links til dokumenter om den kommende vej og planlægningsprocessen.
Du kan klikke dig ind på links-samlingen ved at klikke på Følg Beder-Bering Vejen under det lange billede på forsiden af maarslet.net.
Hvis du kender til en Facebook-gruppe, hjemmeside eller andet, hvor vejen diskuteres, kan du få et link med i samlingen ved at kontakte Per Henrik Hansen, kringhansen@gmail.com.
Linksamlingen administreres af Mårslet Fællesråd, FU.

link