BB-vej: Høring i gang
3/12/2014

1. december begyndte officielt perioden med offentlig høring om linjeføringen for Bering-Bedervejen. Den slutter 28. februar 2015.
Tirsdag 20. januar kl. 18.30 afholdes borgermøde i Grønløkkehallen i Tranbjerg om vejprojektet.
I høringsperioden kan alle og enhver indsende kommentarer om de tre mulige linjeføringer som er behandlet i den VVM-redegørelse, der blev offentliggjort for nylig.
Derefter vil byrådet beslutte om vejen skal anlægges efter den såkaldte linjeføring A, som teknikkerne og rådmanden for Teknik og Miljø støtter, eller efter en af de to andre linjeføringer.
Læs mere om Bering-Bedervejen på kommunens hjemmeside: link
Se også links til dokumenter med mere på Mårslet-webbens ny underside 'Følg Beder-Bering Vejen': link

link