Midttrafiks køreplaner '15
6/1/2015

Midttrafiks høring af køreplaner 2015.

Midttrafik henleder opmærksomheden på, at der afholdes høring for regionale-, lokale- og bybusser i perioden 5. til 18. januar 2015.

Høringen drejer sig om de køreplaner, der træder i kraft den 28. juni 2015 og gælder frem til sommeren 2016. Høringen gennemføres online via Midttrafiks hjemmeside.

Hvis man vil give sin mening til kende, finder man først den relevante køreplan på midttrafik.dk. Under køreplanen findes et link til forslaget til den nye køreplan og et link til den formular, hvor man kan kommentere på forslaget.

Midttrafik bemærker, at der kun ligger forslag til nye køreplaner, hvis der lægges op til væsentlige ændringer. Er der ikke forslag til en ny køreplan, kan der kommenteres på den nuværende.

For yderligere information henvises til nedenstående link:
link