Status på MultiHallen
31/1/2015

Hele projektet befinder sig lige nu i en afgørende fase, hvor vi forhandler med kommunens Sport & Fritidsafdeling om, hvordan vi får de sidste budgetmæssige detaljer på plads omkring projektet.

Generelt ser kommunen med meget stor tilfredshed på den lokale velvilje og det store engagement omkring indsamlingen over de seneste fem måneder - og ikke mindst den halve million kroner, som vi har indsamlet siden september 2014. 

Vi mangler dog stadig at indsamle ca. 500.000 kroner for at nå målet på 2,25 millioner kroner - men målet er klart indenfor rækkevidde.

Indsamlingen kører stadig
Lige for tiden er en god flok frivillige i indsamlingsgruppen i gang med at skaffe bidrag fra lokale virksomheder. Derudover er der en proces igang, hvor der bliver søgt en lang række forskellige fonde.

Indsamlingen blandt private borgere kører også fortsat, og vi vil rigtig gerne sælge en hel masse flere FolkeMursten. Husk at alle bidrag, der bliver indbetalt via DGI’s gavefond, er fradragsberettigede. Find linket på www.mulithal.nu.

Forventninger til fremtidens behov
Gennem det seneste stykke tid har TMGs afdelinger gjort et stort stykke arbejde for at vurdere, hvor stort behovet vil blive for timer i de nye faciliteter. Og samtidig er der en klar forventning om, at de nye faciliteter vil tiltrække flere idrætsudøvere til de eksisterende afdelinger. Det er blandt andet disse tal, som Sport & Fritid er meget interessede i at kende.

Derudover er forventningen i TMG og i styregruppen, at vi også kommer til at se en lang række nye aktiviteter, som vi ikke før har haft mulighed for at rumme. Fx dans, yoga, fødselsgymnastik og andre idrætsformer, hvor multirummets spejlvæg vil komme til sin ret. I den nye hal vil der desuden blive plads til fx hockey, indendørsfodbold eller mini-tennis.

Med hensyn til de mere kulturelle aktiviteter i MultiHallen, så har vi i styregruppen fået flere henvendelser omkring fremtidige aftaler omkring kurser og foredrag i multirummet og café- miljøet. Vi har dog ingen faste aftaler på plads, og derfor kan vi heller ikke sige så meget konkret om det endnu.

Skolen er ude af projektet
Det eneste område, hvor vi på nuværende tidspunkt kan slå fast, at vi ikke kommer til at indfri vores ambitioner omkring MultiHallen, er i samarbejdet med Mårslet Skole.

Vores mål var fra starten, at vi ville hjælpe skolen med at få et tiltrængt løft omkring de faciliteter, der kan understøtte den nye skolereform i forhold til det øgede fokus på bevægelse og idræt.

Desværre har de mange møder med skolens ledelse og Børn og Unge forvaltningen ikke båret frugt. Skolen har pt. ingen midler til at bidrage til en integration af byggeriet mellem den nye hal og skolen, og der er heller ingen midler til driften af faciliteterne.

Skolen er derfor ikke indregnet som hverken bruger eller økonomisk bidragsyder til MultiHallen. I styregruppen håber vi naturligvis på, at det forhold vil ændre sig med tiden.

Formelle beslutninger i TMG
Den 15. januar var der ekstraordinær generalforsamling i TMG, og her blev det besluttet, at TMG snarest vil optage et lån på 1,5 millioner kroner, der skal være med til at medfinansiere MultiHallen.

Lånet på 1,5 millioner kroner, skal betales tilbage ved, at TMG’s medlemmer får en kontingentstigning på 75 kroner om året, når MultiHallen står klar til at blive taget i brug i 2016.

Denne finansieringsmodel er valgt af to grunde. MultiHallens brugere vil i meget høj grad være TMG’s medlemmer, og derfor giver det mening, at det er de primære brugere, som får mest glæde af hallen, også er dem, der giver en ekstra skilling til MultiHallen en gang om året. Den anden grund til, at modellen er valgt, er, at kommende Mårslet-borgere også kommer til at være med til at betale til MultiHallen.

På generalforsamlingen blev der også givet officielt go til, at styregruppen nu kan stifte den fond, der skal eje og drifte MultiHallen fremover.

Holder tidsplanen?
Ja, tidsplanen for opførelsen af MultiHallen holder stadig. Måske bliver første spadestik først sat i sensommeren i år, men det rykker ikke ved den endelige deadline for indvielsen af MultiHallen i sommeren 2016.

/MultiHallens styregruppe

link