Støtte til Multihal
25/2/2015

På Mårslet Fællesråds ordinære repræsentantskabsmøde tirsdag den 24. februar, blev Forretningsudvalgets forslag om donation af 100.000 kr. fra Mårslet Bladet og 40.000 kr. fra Fællesrådets drift enstemmigt vedtaget. Grundet Mårslet Bladets annonceindtægter, var muligheden for at donere et større beløb til Multihallen muligt. Donationen er naturligvis givet under forudsætning af projektets realisering.

Til stede på mødet var Erling Sørensen, repræsentant for Multihallen, som udtrykte stor glæde over repræsentantskabets beslutning. Erling gav de tilstedeværende en status på projekt Multihal.
/JE