TMG søger
13/3/2015

Er du ildsjælen, som vil præge idrætslivet i Mårslet?

Testrup Måslet Gymnastikforening søger en ny hovedformand for 1.600 medlemmer og et idrætsliv i byen, der hele tiden udvikler sig. Kunne du tænke dig at sætte dit præg på, hvilke muligheder børn, unge og voksne i Mårslet har for at dyrke deres sportslige interesser, leve sundere og få nye venskaber, som styrker byens fælleskab?

Du får en fremtrædende rolle i det igangværende projekt om MultiHallen, både i forhold til anlæg og drift, og er derigennem med til at sætte rammerne for fremtidens måde at dyrke idræt og foreningliv på i Mårslet. Det kan fx. være planlægning af arrangementer, nye former for samarbejde imellem afdelingerne og måder at drive hal og sport på. Der er plads til flere medlemmer og nye idrætsgrene i TMG, og mulighederne er mange. Men det kræver en stærk ledelse med visioner og evne til at engagere andre frivillige i lokalsamfundet.

Formanden skal vælges på på TMGs generalforsamling onsdag 18. marts, hvor vores nuværende formand træder tilbage efter 25 års aktiv indsats i TMG. Har du lyst, eller kender du en, der har lyst, så henvend jer til et medlem af hovedbestyrelsen. Såfremt der findes en formand m/k, er der allerede en erfaren kasserer og referent på plads.

Du er selv med til at bestemme, hvad formandsarbejdet skal indeholde. Her er eksempler på tidligere opgaver:

Ansvarlig i forhold til kommunen og skolen
Kontaktperson til DGI og Idrætssamvirket
Foreningens ansigt udadtil i Mårslet
Har det endelige juridiske og økonomiske ansvar
Er styregruppeformand i MultiHal-projektet (behøver ikke at være sådan fremover)
Coach for afdelingsformændene
Konfliktmægler på tværs af afdelingerne
Møder med mange forskellige og spændende mennesker
Leder af en organisation med 11 afdelinger og 1600 medlemmer

Hvis du er visionær, diplomat og en god organisator, eller har du bare lyst til at sætte dit præg på idrætslivet i Mårslet, så er du den rette person til opgaven.

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte den nuværende formand på kurt@kirkedal.dk

Vi håber at høre fra dig.

Velig hilsen
TMG

link email