Separering af spildevand
15/4/2015

Denne sommer udføres fase to af projektet vedr. separering af regn- og spildevand i Mårslet. Du kan se planen over de enkelte etaper på denne plan fra Aarhus Vand via dette

link