Problemer m Bomgårdshaven
12/6/2015

Når man nu bor i Mårslet, kan man næppe undgå at konstatere, at Aarhus Kommune og Aarslev for tiden er ved at endevende det meste af bymidten, hvor der graves ud til regnvandsledning, angiveligt fordi vejret og vort klima har ændret sig markant.
I den anledning startede man anden omgang i byens nordlige del, og begyndte i Bomgårdshaven.
Det burde ikke være noget problem, med det blev det.
Aarhus Kommune har nemlig lavet en grøft ned gennem Bomgårdshaven, så området hvor Byfestens
store kræmmermarked skal foregå, nu er delvist uanvendeligt.
I Mårslet Juletræslaug arbejder vi med forskellige løsninger, og har også nu kontaktet Fællesrådet
om lidt hjælp. Mange kan huske at Bomgårdshaven blev overdraget til byens borgere, men hvad der
præcist står i overdragelsespapirerne - hvis de findes - det ved kun kommunen og Fællesrådet.
/Mårslet Juletræslaug - KC

email