Grisens vægt
13/6/2015

og den var på 107.0 kg - og blandt 5 rigtige gæt udtrak Liam fra Silkeborg med herboende bedstefar den heldige: Ulla Petersen som får fryseren fyldt, den dag, der passer hende!
Der blev gættet for 4.520 kr. på grisen, som dette år bibragte lidt mindre end vanligt til loppemarkedets overskud, der trods vejret endte med at blive 64.000 kr!