Mette Maria Kristensen
22/6/2015

Udover at være præst i Mårslet på 50% er Mette Maria Kristensen også projektmedarbejder i Skole-Kirke-Samarbejdet i Aarhus Kommune (SKS). SKS udarbejder tværfaglige undervisningsprojekter og materialer med udgangspunkt i kristendomskundskab. Disse projekter udbydes til alle skoler (0.-10. kl.) i Aarhus Kommune.

Efter skolereformen trådte i kraft, er de århusianske skolers efterspørgsel på skoletjenestens materialer, forløb og projekter vokset. Mette Maria Kristensen er derfor blevet ansat i en tidsbegrænset stilling i SKS for 2 år. Der er derfor bevilliget orlov fra 1. august fra Mårslet kirke.

Der vil snarest blive knyttet en vikar til stillingen som 50% sognepræst.
/ksm

link