Nyt boligområde i Mårslet
11/9/2015

Nye investorer vil opføre moderne landsbyhuse midt i Mårslet og give Eskegårdens arealer et tiltrængt løft.

Moderne landsbyhuse, løberuter, grønne områder og gangstier er visionen for de grimme arealer, som hører til Eskegården, der er en af de otte gamle gårde i Mårslet syd for Aarhus.

Gennem tiden har grunden været brugt til forskellige formål, og det har sat sit præg. Nu åbner to nye investorer op for, at Eskegården og området omkring kan blive til en attraktiv perle midt i Mårslet.

Visionen matcher Aarhus Kommunes ambitioner for de mindre byer rundt om Aarhus usandsynlig godt på en række områder, forklarer Trine Skammelsen, der er Byplanlægger på projektet.

”Planstrategi 2015, som kommer i høring her i efteråret, har stor fokus på, at de byer, der ligger rundt om Aarhus skal forblive selvstændige byer og ikke smelte sammen med hinanden eller med Aarhus. Og med den nye letbane er der ovenikøbet endnu større opmærksomhed på, at der skal sættes skub i udviklingen af arealer tæt på stationerne,” forklarer hun.

Fra land til by
Den største hurdle lige nu er, at Eskegården af historiske årsager er landzone, selvom den ligger midt i Mårslet. Men det er problem, der har en løsning, hvis kommunen handler hurtigt på de planer, de nye ejere Jørgen Jacobsen og Niels Elbek har lagt for området.

”Vi har brug for at kommunen går forrest og tager en beslutning om at ændre grundens status fra land- til byzone. Planerne indeholder en bred vifte af boligtyper og beboere, og vi er meget lydhøre overfor kommunens og lokalsamfundets forslag til, hvad området skal rumme” slår Jørgen Jacobsen fast.

Det er væsentligt for de nye ejere, at skabe sammenhæng mellem de nye boliger tæt på bykernen, den kommende letbane og byens øvrige funktioner og indkøbsmuligheder.

Camilla Fabricius, der er Formand for Teknisk Udvalg, er blevet præsenteret for planerne. Hun mener, at det er et interessant projekt med gode visioner. "Jeg er spændt på at se, hvordan vil tage sig ud og hvordan det kan udvikle byen.”

Ikke endnu en udstykning
Mårslet er, som mange andre små byer omkring Aarhus, vokset eksplosivt. Nye huse er skudt op af udstykket landsbrugsjord i kanten af byen og byens skole har budt velkommen til mange nye børn. Men det har ikke nødvendigvis kun været af det gode.

”Generelt set kan udstykninger i kanten af en by ikke altid styrke bykernen af de mindre byer, fordi folk, der bor der, ofte kører væk fra byen både for at arbejde og handle. Udviklingen af Eskegårdens arealer skal derfor ikke ses som endnu en udstykning i Mårslet, men som et visionært løft af bykernen, der helt sikker også vil styrke byens handelsliv, forklare Trine Skammelsen.Grundejere og projektudviklere:
Jørgen Jacobsen, grundejer: 61205609
Niels Elbek, grundejer: 26870761
Trine Skammelsen, partner i Second City, byplanrådgiver på projektet: 30554788


Klik på linket herunder og se yderligere beskrivelse af projektet.

link