Status på MultiHallen
13/6/2016

Nu er vi endelig ved at være der!

Gennem de seneste seks måneder har vi arbejdet på at få fastlagt et endeligt byggefelt for den nye Mårslet MultiHal med Aarhus Kommune.

Det er nu endeligt lykkedes med godkendelser fra rådmændene for både Sport & Fritid og Børn & Unge.

Placeringen af byggefeltet for Mårslet MultiHal tilgodeser alle ønskerne i det forslag, som sidste efterår vandt den udskrevne totalentreprisekonkurrence om projektet.

Endvidere tilgodeser forslaget ønskerne fra TMG Petanque og Fodbold angående udearealerne, således at der vil blive gode faciliteter for petanque og mulighed for på sigt at etablere en kunstgræsbane i Mårslet.

Den nye store 20 x 40m-hal kommer til at ligge vinkelret på den nuværende hal med det eksisterende Halhus og en række fællesfaciliteter som bl.a. aktivitetsrum imellem.

Der er i skrivende stund ikke indgået en aftale med entreprenøren, men vi regner med, at dette sker inden sommerferien. Entreprenøren skal også sørge for byggetilladelsen.

Vi har derfor ikke en detaljeret tidsplan endnu, men de væsentlige hindringer er ved at være ryddet af vejen.

HalHusets stueetage og første sal bliver lavet til lokaler for TMG Motion.

Meningen er, at vi skal lave det først, så Motionsafdelingen kan flytte ind, før vi begynder at bygge der, hvor pavillion ligger nu.

En anden binding er flytningen af petanquebanerne, der skal ske, således at det ikke begrænser sæsonen.

Med hensyn til Fase 2 (integrationen med skolen) regner vi med, at projektet starter op i løbet af efteråret.

/Bestyrelsen for MultiHallen

link