Forundersøgelse vedr. areal
8/7/2016

Aarhus Kommune påtænker at udarbejde en lokalplan for et område ved Tranbjerggårdsvej i den nordlige del af Mårslet.

Forud for det videre arbejde med en bebyggelsesplan indhentes høringsbidrag. Herefter vil der ske en videre dialog om områdets udnyttelse, tæthed samt vejbetjening og kobling på det overordnede vejnet. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for at området kan anvendes til boligformål inden for kommuneplanens rammer for området.

Materialet fra kommunen kan ses via disse links:

01. Mail fra Kommunen, der beskriver sagen link

02. Servitutredegørelse link

03. Servitut 24 link

04. Servitut 25 link

05. Servitut 27 link

06. Servitut 36 link

07. Geoteknisk rapport link

08. Screening link

09. Matrikelkort link

10. Diagram og principskitser link

/CBP, FU