Nye borgermøder vedr.
8/8/2016

Arbejdet med helhedsplanen for Mårslet skrider fornuftigt og konstruktivt fremad. Vi har nu etableret direkte kontakt til Aarhus Kommune, som har kvitteret ved at invitere Mårslet Fællesråd tættere ind i et samarbejde omkring den fremtidige udvikling af Mårslet og omegn. Der er således med kommunen aftalt et forløb henover de kommende måneder omkring borgermøder, input og debatmøder med kommunens deltagelse. Alt sammen sigtende hen imod en færdig helhedsplan for Mårslet ultimo 2016. Det er en utrolig spændende proces, og hvor det er glædeligt at se så mange entusiastiske borgere fra Mårslet om omegn som deltager konstruktivt og aktivt. Vi håber og vil hermed gerne opfordre kraftigt til at denne deltagelse fortsættes ved de kommende borger- og debatmøder i efteråret.

Som fortsættelse til forårets møder inviteres hermed til en fortsættelse af processen om vores bys fremtid. Således vil vi gerne indbyde til to kommende borgermøder her i sensommeren og efteråret:

Tirsdag den 30. august på Testrup Højskole. En fortsættelse af det seneste borgermøde i april, hvor vi alle diskuterede en række forskellige områder og ideer. Vi er på dette tidspunkt stadig i ide-fasen, hvorfor input, ideer og initiativer er velkomne og vil blive diskuteret åbent.
Ideerne og input fra denne aften vil Fællesrådet tage med i nogle samlede vurderinger og prioriteringer som bruges i det løbende samarbejde med Aarhus Kommune, og som sådan kommer til at udgøre en begyndende helhedsplan for Mårslet.

Tirsdag den 11. oktober på Testrup Højskole. Her er vi længere henne i fasen og forbi selve ide-genereringen. Mødet her i oktober er i højere grad en afklaring og præcisering af de konkrete ideer og prioriteringer som er kommet med i den faktiske proces i samarbejde med Aarhus Kommune. Vi nærmer os her den egentlig og færdige helhedsplan, som vi her på mødet vil diskutere den konkrete udformning af.

Vel mødt til begge møder. Som altid opfordre vi kraftigt til at så mange som muligt deltager, så vi kan få så livlig og alsidig dialog og møde som muligt. Vi ses

Som altid er input, ideer og kommentarer til FU er meget velkommen på MaarsletFU@gmail.com.

Med venlig hilsen
Carsten Bedsted Pedersen på vegne af Mårslet Fællesråd

email