Flere hænder i TMG
11/8/2016

(Indlægget kan også ses i mere læsevenlig udgave via nedenstående link)

Langsigtet plan og flere hænder skal sikre fremtiden i TMGs håndboldafdeling

TMG’s håndboldafdeling har gennem mange år været ledet af relativt få personer. Disse personer har gjort et fantastisk stykke arbejde, men den nuværende bestyrelse må nu erkende, at den arbejdsbyrde, der pt er i afdelingen, kræver flere ressourcer.
Hvis der ikke bliver lavet nye planer for afdelingens fremtid, er der en stor risiko for, at det også i mange år fremover vil være enkelte personer, der i en periode går ind og løfter en stor arbejdsbyrde – for efterfølgende at melde sig ud igen, fordi byrden er for stor. Dette mønster vil vi gerne forsøge at undgå i fremtiden.

Ny 2020-plan
Hvis alt går som planlagt, står vi i 2017 med en ny multihal. Og den hal skal vi meget gerne have puttet en masse glade børn og voksne håndboldspillere ind i. Bestyrelsen stiler derfor efter at lave en 2020-plan, som skal være med til at sikre, at det kommer til at ske.
Et udvalg under bestyrelsen har udarbejdet et oplæg til en ny organisationsplan for at opnå en stærkere struktur i håndboldafdelingen. Udvalget arbejder fortsat med at definere de enkelte områders indhold, således at det færdige oplæg kan præsenteres på vor generalforsamling i 2017.

Indhold i 2020-planen
Filosofien omkring den nye 2020-plan er, at alle opgaver skal fordeles ud i mindre arbejdsgrupper, som har hver deres enkelte definerede opgaver. Det er meget vigtigt, at ingen får for meget arbejde. Og det er ligeså afgørende, at vi får skabt en stor organisation, så afdelingen ikke bliver sårbar, når enkelte personer ikke længere synes, at det er sjovt at være med.
Som det ser ud i dag, er det forældre til spillere, der bærer den største byrde i afdelingen. Hvis børnene en dag vælger ikke at spille håndbold længere, så forsvinder forældrene typisk også. Derfor er det vigtigt, at nye personer hurtigt kan træde ind og erstatte den enkeltes plads i organisationen, så vi hele tiden har en stærk og robust håndboldafdeling.

Flere frivillige søges
Som en del af planen har vi derfor brug for flere frivillige. Og det er her, DU kommer ind i billedet. Hvis du har lyst til at være en del af organisationen omkring TMG Håndbold, må du meget gerne skrive til Lars Lyngholm Andersen på e-mailadressen la@costpartner.dk.

Bestyrelsen har hen over sommeren arbejdet med den endelig plan, og straks efter ferien vil arbejdet gå i gang med at få organistationen helt på plads. Vi søger både frivillige, der vil være med i en eller flere af vores mindre arbejdsgrupper, men også nye kandidatemner som ønsker at opstille til bestyrelsesarbejde. En god måde at introduceres til bestyrelsesarbejdet er netop gennem udvalgsarbejdet.

Vi glæder os til at høre fra jer!

/TMG’s håndboldbestyrelse

link