Nye redaktører søges
26/9/2016

Som det fremgår af lederen i seneste nummer af Mårslet Bladet, søges der nye kræfter til at engagere sig i fortsættelsen af Mårslet Bladet. Mårslet Bladet er et vigtigt element i vores lille samfund, og vi hilser enhver interesse og lyst til at deltage og bidrage fremover meget velkommen. Design, format, redaktionel linje samt en digital dimension er ikke mejslet i sten, så nytænkning og ideer er samtidig meget velkomne i denne proces. Interesserede henvendelser og uddybende spørgsmål er også meget velkomne enten direkte til undertegnede på cbedsted@gmail.com eller til Fællesrådet på MaarsletFU@gmail.dk.

Samtidig vil vi også gerne benytte lejligheden til at opfordre os alle til fortsat at bidrage, deltage og engagere os i bladet og dets indhold. Kirken, Skolen og TMG er fast bidragsydere og som vi kun kan opfordre til fortsat at bruge bladet aktivt til at dele informationer og skabe debat. Ligeledes er alle andre bidrag foreningers såvel som privates meget velkomne.

Lad os forsat have et godt, informativt og debatskabende Mårslet Bladet i fremtiden.

Seneste leder i Mårslet Bladet er vedhæftet her (tryk på link nedenfor).

link email