Email på alle foreninger
22/12/2016

Hej Alle - vi har nu fået fin respons fra langt de fleste på nedenstående efterspøgelse. Tak for det! Der mangler stadig nogle få foreninger som hermed bedes indsende deres kontakt-email-adresse til Fællesrådet (MaarsletFU@gmail.com). Al kommunikation fremover bliver via email.

På forhånd mange tak.

Ellers blot et ønske om en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle :-)

/Carsten, Mårslet Fællesråd

---

Nedenstående information er sendt per brev til alle byens medlemsforeninger:

Vedr. fremtidig kommunikation via e-mail

Kære Medlemsforeninger,
For at effektivisere og forbedre kommunikationen mellem I som medlemsforeninger og os i det aktive fællesråd, vil vi gerne foretage al fremtidig kommunikation mellem os via e-mails fremfor ordinær post. Det betyder, at indkaldelser til repræsentantskabsmøder, rund-sendelser af referater heraf, samt anden relevant information og kommunikation (f.eks. den seneste version af helhedsplanen og materiale herom) fremover vil foregå via e-mail. En sådan ændring vil dels betyde, at vi spare nogle omkostninger til forsendelser. Dels – og ikke mindst – vil det betyde, at vi i Fællesrådet meget nemmere, hyppigere og hurtigere kan kommunikere med de enkelte medlemsforeninger.

Derfor vil vi bede hver enkelt forening oplyse e-mailadresse repræsenterende Jeres forening. E-mailadressen bedes sendt til MaarsletFU@gmail.com snarest mulig og senest fredag den 9. dec.

Vores hjemmeside (www.maarslet.net) vil fortsat fungere som samlende portal, hvor Fællesrådet fortsat vil uploade alle referater, relevante dokumenter og information. Herunder fortsat aktivt bruge ’Nyheder’ og ’Kalender’ til at informere om aktiviteter, møder og lignende.

På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Carsten Bedsted Pedersen
På vegne af Mårslet Fællesråd

email