Helhedsplanen
2/1/2017

Kære alle medborgere i Mårslet,

Som bekendt arbejder vi fortsat på at finpudse og afslutte vores Helhedsplan. Den foreløbige version kan ses via dette link - Desuden kan den præsentation som Fællesrådet gennemgik til seneste borger- og dialog-møde i Sognehuset, ses på dette link

Vi har valgt at udvide høringsfristen til den 14. jan. Herefter vil Helhedsplanen gennemgå nogle afsluttende tilpasninger, og derefter være endelig klar som Mårslet Helhedsplan 2017, og som sådan indgå som et af hovedelementerne i det løbende samarbejdet mellem Mårslet og Aarhus Kommune.

Alle er velkomne til at deltage i dialogen og komme med input og feedback.

De bedste jule- og nytårs-hilsner fra
Mårslet Fællesråd
v/ Carsten Bedsted Pedersen

email