Nyt om Giberåen
20/2/2017

Høring af vandløbsrestaurering og afgørelse om ikke VVM-pligt.

Teknik og Miljø fremlægger hermed vandløbsprojekt vedrørende ”Restaurering af Giber Å ved Vilhelmsborg” i høring samt afgørelse om ikke VVM pligt.

Projektet har til hensigt at genskabe Giber Å’s naturlige forløb ved den nuværende opstemmede sø ved Vilhelmsborg. Projektet indebærer at den nuværende sø nedlægges. Herved sikres der fri faunapassage og levestederne for dyr og planter forbedres, så der kan opnås god økologisk tilstand.

Projektet sendes hermed i høring i medfør af bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. i 8 uger frem til den 12. april 2017 og er fremlagt til gennemsyn ved Center for Miljø og Energi, hvor det vil være muligt at komme med indsigelser eller bemærkninger til projektet.

Læs meget mere via linket nedenfor.

Bemærk at hele materialet (55 sider) kan hentes som pdf-fil her: link

link