Helhedsplanen
7/3/2017

Kære alle,

Repræsentantskabet omkring Mårslet Fællesråd har den 28. feb. afholdt det årlige repræsentantskabsmøde. Tak til alle for deltagelse og fin og konstruktiv stemning og dialog. Referatet ses andetsteds på Mårslet Nettet.

Til orientering kan nævnes, at på baggrund af mødets og medlemsforeningernes opbakning til Helhedsplanen, er materialet vedrørende Helhedsplanen nu sendt til Aarhus Kommune, inklusiv bilag 1 med ideer fra borgermøderne samt bilag 2 med input fra høringsprocessen. Alle tre dokumenter – selve Helhedsplanen samt de to bilag – er for god orden skyld vedlagt her igen.

I forlængelse af referatets pkt. 8.a følger nu i fællesrådet en arbejdsproces omkring de i Helhedsplanen nævnte indsatsområder (se kap. 5: ’Uddybende afsnit med konkrete indsatsområder’). Det vil fortsat være en meget åben proces, hvor relevante og interesserede borgere fra Mårslet inviteres med ind i processen omkring konkretiseringer af de udvalgte indsatsområder. Vi i Fællesrådets forretningsudvalg vil naturligvis løbende orientere herom.

Tak for nu! Vi glæder os til at komme i gang med det nye år i det snarligt ny-konstituerede forretningsudvalg.

Med venlig hilsen
Mårslet Fællesråds Forretningsudvalg (FU)
(Carsten Bedsted Pedersen)

Den færdige Helhedsplan finder du via 'link' nedenfor.
Her finder du Bilag 1: link
Her finder du Bilag 2: link

link email