Sikre skoleveje
13/10/2017

Fra Aarhus Kommune er følgende modtaget ang. sikre skoleveje:

"Aarhus Kommune anbefaler veje og stier omkring vores 46 offentlige skoler, som alle skoleelever bør følge for størst mulig trafiksikkerhed. De anbefalede skoleveje er nu blevet lette at finde på dette link

Hjemmesiden indeholder også information om den netop gennemførte skolevejsanalyse, hvor vi i samarbejde med de enkelte skoler har udpeget projekter, der kan optimere trafiksikkerheden yderligere.

Med skolevejsanalysens godkendelse i byrådet er der afsat penge til fremadrettet at kunne arbejde med at vurdere og påvirke transportvanerne til og fra skole blandt folkeskoleeleverne. Der er med skolevejsanalysen 2016 og den tidligere skolevejsanalyse ydet en stor indsats for at trafiksikre skolevejsruterne. Fremadrettet skal der fokuseres på at få så mange skolebørn som muligt til at benytte ruterne. Derfor vil der arbejdes med fx trafikpolitikker på skolerne.

Med venlig hilsen

Center for Byens Anvendelse og Center for Byudvikling og Mobilitet"

Via linket nedenfor når man også frem til siden, der fortæller om, hvor det er sikrest for skolebørn at færdes.

Selve rapporten kan hentes via dette link

/FU

link