Gl. Kirkevej 15 - 23
24/6/2018

Til information for borgerne i Mårslet.

Information om nybyggeriet, Ved Kirken 15 - 23.
Vi skal hermed meddele at byggeprojektet er godkendt af
Aarhus Byråd den 2. maj 2018, og at Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, derfor nu opstarter byggeriet af 28 nye handicapboliger på den store frie grund beliggende Ved Kirken 5,
(nu i BBR ændret til adressen, Ved Kirken 15 23).
Den nye bebyggelse har været planlagt i en længere periode, og vi er derfor nu glade for at kunne komme i gang med byggeriet.

Byggeriet:
Byggeriet indeholder alt 28 nye almene handicapboliger, fordelt på 4 separate huse med 7 boliger i hvert, samt et større fælles køkken og stue / ophold for beboerne.

Herudover er der i bebyggelsen et fælles aktivitetshus (bygning F) primært til dagaktiviteter for beboerne.

De 21 nye boliger planlægges til indflytning for de multihandicappede voksne borgere, der i dag bor på Nygårdsvej 1A i Højbjerg. For de sidste 7 handicapboligers vedkommende, er der endnu ikke truffet endelig beslutning om hvem der flytter ind.

Opstart på byggepladsen.
Der har været afholdt licitation på byggeriet og de 5 større fagentreprenører der skal udføre byggeriet er på plads, og de vil også gerne i gang.

Derfor opstartes der på grunden med opsætning af afskærmende hegn om byggepladsen fra mandag den 25. juni.

Fra uge 27 og 28 dvs. fra mandag den 3. juli opstartes der med afrømning af muld og udgravninger til kloakering m.v. på grunden, in-den der afholdes en 3 ugers sommerferiepause.

Byggepladshegn

Hegnet om byggepladsen opsættes på den sydlige side af asfalt cykel / gangstien, så denne ikke bliver berørt.
Hegnet omkranser hele byggepladsområdet som strækker sig ud mod veje og stier omkring pladsen og ned mod præstegården og kirkegården.
Adgangsvejen til byggepladsen sker ad vejen, Ved Kirken.

Sikkerhed omkring byggepladsen:

Hegnet om byggepladsen er opsat for at sikre mod uvedkommende borgeres, børn som voksnes adgang til pladsen, hvilket skal respekteres.

Der er i dag en trampesti ind over byggepladsområdet, som mange børn og voksne er vant til at benytte og som nu med hegnet spærres af.

Færdsel fremadrettet må derfor henvises at ske ad den asfalterede gang og cykelsti.

Byggeperioden og byggeledelse:

Hele byggeperioden forventes at forløbe frem til
efteråret 2019, hvorefter der bliver indflytning af de nye beboere.

Byggeledelsen varetages af rådgiverfirmaet Rambøll v.
Henrik Rasmussen.

Med ønsket om et godt byggeforløb.

Med venlig hilsen


Aarhus Kommune
v. Anders Mortensen

Se mere om projektet via dette

link