Vandskade på Egnsarkivet
1/8/2018

Mens tørken har hersket i månedsvis her på egnen, har det - desværre - været lige det modsatte på Egnsarkivet i Mårslet. Et af Mårslet Skoles fjernvarmerør, der er ført gennem arkivets loft, sprang for nogle uger siden læk med det resultat, at vandet løb ned af vægge og reoler og udover gulvet. En del effekter undgik ikke at blive berørt af vandet ligesom gulvtæppet og andet inventar heller ikke gik fri. I skrivende stund er arkivalier og møbler stadig lagt til tørre. På et snarligt tidspunkt går håndværkerne i gang med at reparere skaderne på lokalet.

Det er ikke første gang at arkivet oplever en vandskade og det er meget kedeligt at vi skal opbevare vores lokale kulturarv i et lille og svært tilgængeligt kælderlokale, hvor der er vandrør og andre installationer på 3 ud af 4 vægge. Vi kunne meget ønske os at komme over jorden både for arkivaliernes opbevaring og så arkivet er tilgængeligt for alle.

Det korte af det lange er, at Egnsarkivet er nødt til at holde lukket i hele august. Vores optimisme siger os, at midt i september skulle vi igen være parate til at modtage besøg af gæster, der vil bruge arkivet til at søge oplysninger eller som måske har arkivalier at aflevere.

På gensyn i et tørt og restaureret Egnsarkiv.

Med venlig hilsen Anne Marie Dalsgaard, arkivleder Mårslet Egnsarkiv

link email