Forundersøgelse vedr.
2/1/2019

Forundersøgelse vedrørende eventuel udarbejdelse af forslag til ny planlægning for området med eksisterende lokalplan nr 189 ved Mårslet Byvej 2-26 i Mårslet.

Bilag:
Matrikelkort
Kommuneplanramme 32113BL
Luftfoto over området set i forhold til den omkringliggende by eller bysamfund
Screeningsskema
Idéoplæg
Lokalplan nr 189
Servitutredegørelse

Området
Området er beliggende langs Hørretvej og Mårslet Byvej først i Mårslet by, når man ankommer fra Aarhus. Se luftfoto for områdets karaktér.

Området er beliggende i byzone.

Baggrund og formål
Baggrunden for opstart af ny planlægning er en henvendelse fra grundejerne i området. Den gældende lokalplan er forældet. Den eksisterende mulighed for erhverv udnyttes ikke. Ønsket er at udvikle et område til tæt-lav/åben-lav boliger. Se vedhæftede idéoplæg, der er udtryk for bygherres ønsker.

Bilag:
Matrikelkort link
Kommuneplanramme 32113BL link
Luftfoto over området set i forhold til den omkringliggende by eller bysamfund link
Screeningsskema link
Idéoplæg link
Lokalplan nr 189 link
Servitutredegørelse link og link

email