Byfesten 2019 i Mårslet
9/6/2019

Byfesten afholdes som sædvanlig i uge 33, det er der ikke lavet om på.
Det, der til gengæld bliver anderledes i forhold til de sidste par år, er, at det store festtelt på parkeringspladsen ikke kommer.
De arrangementer, der har været i teltet, er åbenbart flyttet til dagene omkring Sct. Hans, med spisning og andet spas, og det er Group 8320, der helt har overtaget teltet, og hvis det passer, så er TMG fodbold og TMG håndbold ikke deltagere i byfesten i år, og det er endog meget beklageligt.

Men hvis vi skruer tiden nogle år tilbage, så var Juletræslaugets kræmmermarked om lørdagen hovedhjørnestenen i Mårslet byfest, og indtil noget andet er bestemt, bliver det dét igen i 2019.

Bomgårdshaven lægger græs til byfestens kræmmermarked, alt som det plejer lørdag d. 17. august 2019, mellem kl. 09:00 og 15:00.
Kræmmermarkedet er stedet, hvor mårsetterne mødes, hvor der er morgenkaffe med rundstykker til rimelige priser, og måske en morgendram til at vågne op på.
Ved ellevetiden er grillen varm, og der kan købes popcorn, pølser og drikkevarer.
Kræmmermarkedet er for alle, ikke bare for børn, men sandelig også for byens mange voksne. Tag venner og naboer med den dag. Alle er velkomne.

Hvis man vil have en stand på kræmmermarkedet skal der betales kr. 50,- via Mobile Pay til Lisbeth Christensen på 225 13 288, og man får tilsendt et standnummer.
Standene vil være markerede og forsynet med et nr, og der må ikke etableres stande udenfor de afmærkede områder.
Opsætning af stande må først ske fra fredag den 16. aug. kl. 22:00. HUSK at standen forlades ryddeligt efter markedet.

Der må ikke sælges drikkevarer, fødevarer, slik, is, chips og popcorn fra standene.
Tilmelding: Mobile Pay 225 13 288 til Lisbeth.

email