Nyt historisk billede
29/1/2006

Tandervej og broen blev efter krigen rykket en smule mod øst. Vejen skar før meget tæt rundt om det gule hus, "Siigs hus", som det stadig kaldes.
Før forlægningen var der en midterhelle med et vejskilt i krydset. Her mødtes de unge.