2 referater
6/4/2006

Der er kommet referat fra det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvor eneste punkt var en vedtægtsændring. Denne blev klart vedtaget.

Der er også kommet et referat fra det første ordinære møde i FU. Læs det før din genbo.

link email