Trafikken i fremtiden,
28/8/2006

HalHuset onsdag d. 6. september

Fællesrådets Trafikudvalg indbyder til åbent cafémøde om det nye trafiknotat, der beskriver og prioriterer de investeringer, der skal foretages i stier og veje i Mårslet de næste mange år.

På mødet kan du:
Få en gennemgang af planen og hvordan den er blevet til
Se forslagene tegnet ind på bykort
Diskutere detaljer i notatet
Se de bilag (trafiktællinger, gennemfartsanalyse, sti og skolevejsanalyser) der har dannet grundlag for notatet


Trafiknotatet er blevet til i samarbejde mellem Fællesrådets trafikudvalg og Århus Kommunes afdeling for Trafik og Veje. Samarbejdet blev indledt umiddelbart efter et borgermøde i starten af 2005. Trafikudvalget har løbende diskuteret prioriteringerne med en større trafikgruppe, men trafiknotatet er ikke offentliggjort i sin helhed før nu, fordi Trafik og Veje har modsat sig det.
Trafiknotatet ligger til godkendelse hos rådmanden og vil derefter indgå som fundament for Teknisk Udvalgs beslutninger.

Læs planen via link på Mårslet-nettet. Du kan også kigge i et eksemplar af notatet i Brugsen, og du kan finde notatet hos lægen, tandlægen, frisørerne, pizzariaet m.v.

link