Om Midgaard i Mårslet
8/10/2007

Nu er vi ved at nå efteråret og kan se tilbage på årets skolestart. For Legepladsen Midgård har opstarten, som altid, været præget af nye, men selvfølgelig også de gamle børn. I år er der startet omkring 30-35 nye og holdt ca. det samme. I år har vi knap så mange 4. kl. pga. den nye afd. i SFO'en for 4. kl. børn i den bygning, der førhen husede fritidshjemmet. Midgaard har gennem flere år været buffer for 4. kl's børn. Derfor er vi lettet meget i denne nye ordning.

I modsætning til andre år, har vi ikke taget imod gæstebørn (børn der er tilknyttet pasning eller pasningslignede ordninger) inde i huset, det vil først blive aktuelt igen efter efterårsferien, det har gjort det meget nemmere for børene og de ansatte at lære hinanden at kende.
For tiden er der ca. 85 børn om eftermiddagen.

Se vores hjemmeside på: link eller på: link .
Her kan interesserede følge med i en populær dagbog, der indeholder glimt fra dagligdagen, enkelte oplysninger om vores årsvirke og en billedside med fotos fra hverdagen. Den opdateres, når en medarbejder har tid og lyst. Samme sted gives information til brugerne.
Alle er velkomne til at indsende kommentar på siden i gæstebogen

Vores åbningstider er:
Mandag - torsdag 10:00 - 17:00
Fredag: 10:00 - 16:30

På hjemmesiden er der oplysninger omkring ferieåbninger, lukkedage m.m.
Fælles for legepladser med bemandning i Århus kommune er: Tilbuddet er gratis, brugeralderen er fra 6 år op til 8. kl. med extra focus på børn i 5. kl.
Ophold og færden er på forældrenes ansvar. Der er voksen tilsyn og medarbejderne griber ind i konflikter. Børnene skal være selvhjulpne, dvs. de skal kunne lege selv, danne gode kammeratsskabsrelationer, være sociale i deres omgang med andre børn og voksne, kunne holde aftaler, især med forældre. Mobiltelefoner er meget velkomne, som et godt komunikationsmiddel.

Personalegruppen består nu af Annie og Poul, samt 3 vikarer. (se hjemmesiden)

En del week-ends i foråret og nu igen i efteråret er der en gruppe børn og voksne, der dyrker rollespil på området, et dejligt tiltag, med rigtig krigerleg.

Nye borgere, der ikke kender til Midgaard er MEGET VELKOMNE til at kikke forbi arealet/huset i åbningstiden og få en folder over Pædagogisk ledede legepladser. Området udenfor er til jeres disp. udenfor åbningstiden.

Der er hermed også indkaldt til forældremøde d. 31. okt. kl. 19:00. Børnene er meget velkomne her.

Poul Bülow
Pædagogisk leder

link email