Strategiplan
5/3/2008

Her på maarslet.net bragte vi d. 1. marts nogle korte highlights fra strategiplanbehandlingen.
Hvis man vil danne sig et indtryk af den meget grundige process, der er foregået - eller vil se indsigelserne og deres konsekvenser, kan man følge nedenstånde link.
Det er et stort dokument, og mange af indsigelserne er gengangere - sågar ind imellem fra samme person.
Dokumentet starter med en læsevejledning.
Der er i dokumentet nogle lyseblå faktaboxe, som opsummerer kommunens anbefalinger til ændringer i forbindelse med indsigelserne. For dem, der har læst oplægget, vil dette disse give et godt overblik. Man finde dem ved at søge efter teksten "Konsekvenser og anbefalinger" (uden anførselstegn).
Man kan også bare søge efter "Mårslet" eller Beder-Bering

Der er et kort på side 131, som viser, at man som konsekvens af sårbart grundvand i den sydlige del af "Ny by Malling" har flyttet reservationerne til den nye by nordpå. "Ny by ved Mårslet" er pillet af kortet - i bogstaveligste forstand.

Kurt Søe

link email