Dagsorden, FU møde 26/11
22/11/2008

Findes nu i kalenderen

Den er også her:

1)Åbent formøde tema: landsbyerne og kommuneplanen
2)Godkendelse af dagsorden
3)Godkendelse af referat
4)Siden sidst
5)Nyt fra udvalgene
6)Orientering fra kommunen om Hørretvej 23 og Banegårdspladsen 951
7)Økonomi herunder ansøgning til kommunen om tilskud
8)Bustakster i 2009
9)Nyt til blad og web
10)Åben for tilføjelser
11)Evt.