Deltag i debatten
21/1/2009

Forslag til Kommuneplan 2009 for Århus Kommune til offentlig debat

Byrådet vedtog på sit møde den 22. oktober 2008 at lægge forslag til Kommuneplan 2009 frem i en offentlig debat.

Med byrådets endelige vedtagelse af Planstrategi 2008 blev rammerne for indholdet i forslag til Kommuneplan 2009 lagt fast.

På linket kan du læse mere om forslag til Kommuneplan 2009 og mulighederne for at deltage i debatten om planen.

Debatperioden løber frem til og med fredag den 23. januar 2009.

Tidsplanen efterfølgende offentlighedsfasens afslutning ultimo januar 2009 ser således ud:

* Opsamling af bemærkninger fra offentlighedsfasen samt kommentarer og anbefalinger hertil 12. november 2008 til ultimo marts 2009
* Indstilling til Byrådet med kommentarer og anbefalinger april/maj 2009
* Udvalgsbehandling med evt. anbefaling om ændringer afsluttet senest august 2009
* Eventuel fornyet offentlig fremlæggelse af ændringer august eller september 2009
* Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2009 november/december 2009

link