Voksen badminton 2009/10
7/8/2009

Velkommen til TMG Badminton
Nye spilletider for sæsonen 2009/2010
Sommeren er på sit højeste, og vi er ved at være klar til vinterens badminton sæson.

Der er i år rykket en del rundt på haltiderne mellem de enkelte underafdelinger i TMG, og TMG Badminton har således fået tildelt andre spilletider. Vi har forsøgt at planlægge spilletiderne således at de enkelte medlemmer berøres mindst muligt af ændringerne. Du kan se de endelige spilletider under punktet "Info spilletider" på vores hjemmeside. Der er sendt breve rundt til nuværende medlemmer medio juni med oplysninger om nye spilletider.

Vi har tilmelding til den nye badmintonsæson i Halhuset på følgende tidspunkter:

Tirsdag, den 11. august kl. 19.00 20.00

Nuværende medlemmer, der ønsker baneleje/ændret spilletid

Tirsdag, den 11. august kl. 20.00 20.30

Nye voksne medlemmer

Ønsker du at leje en bane, skal du ved tilmelding medbringe navne, adresser, fødselsdag og år, telefonnr. samt betaling for samtlige spillere, du ønsker at spille med.

link