VVM-undersøgelsen om
9/9/2009

Nu starter en første offentlig høring i forbindelse med en VVM-undersøgelse for Bering-Beder vejen.

Se nærmere på www.aarhuskommune.dk/vvmberingbedervejen

Den offentlige høring sker i perioden 9/9 til 4/11 2009.

I tilknytning til høringen inviterer Århus Kommune til
borgermøde den 30/9 kl. 19.00 på Grønløkkeskolen i Tranbjerg.

Bemærk også, at den aktuelle hjemmeside for projektet er opdateret primo september herunder med en revideret tidsplan for projektet. Find den via den grå topmenu "Bag om 8320"

Formålet med høringen er bl.a. at få alternative linieføringer, som man vil foreslå, frem, og at få klarlagt, hvilke supplerende forhold, borgerne ønsker undersgt.

link