RULL seminar og vision
23/5/2010

Fællesrådet (Morten Overgaard)har modtaget en invitation til møde om RULL(Rum til Leg og Læring) 2/6 samt en folder om det arbejde der er foregået vedr. RULL i vores område.

Visionen: link

Indbydelse: link

email