Referat fra FU
29/4/2011

Dagsorden:
1. Åbent formøde kl. 19.00
2. Godkendelse af referater fra den 31-3-2011
3. Godkendelse af dagsorden ( Åben for tilføjelser)
4. Sammensætning af udvalg
5. Siden sidst
6. Nyt fra udvalgene
7. Planlægning af nye tiltag.
a. borgerindragelse i arbejdet med helhedsplanen for Mårslet.
b. Forberedelse af Foreningernes dag.
c. Forskønnelse af butikstorvet.
8. Økonomi.
9. Nyt til blad og web
10. Evt.

Klik på link for at se referat.

link