Referat fra FU
24/6/2011

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde. Tema: Århus kommunes planstrategi 2011.
2. Godkendelse af referat fra møde den 16-5-2011
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden Sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi
7. Nyt til blad og web
8. Fastsættelse af mødedatoer
9. Evt.

link