Støjplan til høring
28/6/2011

Byrådet har sendt et forslag til Støjhandlingsplan for større veje i Aarhus Kommune i offentlig høring.
Formålet med planen er at reducere antallet af boliger som er belastet af støj. Det skal primært ske ved at lave støjreducerende belægninger på de mest trafikerede veje i byområderne.
Alle kan indsende bemærkninger til støjhandlingsplanen indtil fredag den 9. september 2011. Herefter behandles de indkomne bemærkninger og sagen forelægges Byrådet til endelig vedtagelse.
Se forslaget via linket.

link