Referat fra FU
25/10/2011

Klik på Link for at se referatet.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af referat fra møde 20-9-11
3. Godkendelse af dagsorden
4. Siden sidst
5. Nyt fra udvalgene
6. Økonomi. Forberedelse ansøgning til kommunen
7. Aktivitetsplan 2011/2012
8. Nyt til blad og web
9. Evt.

link