Referat fra FU
31/1/2012

Se referatet ved at klikke på link.

Dagsorden:
1. Åbent formøde
2. Godkendelse af dagsorden
3. Siden sidst
4. De Blå Spejdere,nyt spejderhus
5. Bemandning af Halhusets kiosk
6. Kopasserlaug på Hørret Enge
7. Nyt fra udvalgene
8. Trafiksaneringen af Tandervej
9. Trafik i Århus 2030
10. Oplæg om Foreningernes dag
11. Fuldmagt til Web-gruppen
12. Økonomi
13. Repræsentantskabsmøde 24-2-12
14. Nyt til blad og web
15. Evt.

link